Duale Reise, 3-kanal-video, Farbe, mit Ton, 8:15 min, 2009